Cum. Eki 18th, 2019

Psikolog Metin Karakol

1991 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Psikoloji bölümünde lisans programını tamamlamıştır. 1991-1993 yılları arasında Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği ve Şişli Rehberlik ve Araştırma Merkezi önderliğinde Eğitilebilir Çocuklar Ana ve İlkokulundaki pilot projede otistik çocuklara yönelik grup eğitiminde görev almıştır. 1993-1995 yılları arasında Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk Bölümünde çalışmıştır. 1995-2000 arasında TETREM (Tekrime Tarman Rehabilitasyon Merkezi)’de Bireysel Özel Eğitimci olarak görev yapmıştır. 2000-2002 yılları arasında TODEV (Türkiye Otistikler Dayanışma ve Eğitim Vakfı)’de çalışan Metin Karakol, 2005-2006 arasında AREM (Avrupa Rehabilitasyon Merkezi)’de Eğitim Danışmanlığı görevini yürütmüştür. 1996 yılından itibaren Özel Çocuk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezinde çalışmalarına devam etmektedir. Metin Karakol Otistik Spektrum Bozukluğu, Asperger Sendromu, Yaygın Gelişim Bozukluğu, Gelişim Geriliği, Uyum ve Davranış Problemleri gösteren çocuklar ve ergenlerle çalışmaktadır. Özellikleri uygun çocuklarla grup eğitimi çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalarında davranışçı yaklaşım ve özel eğitim tekniklerinden yararlanmaktadır. Gerektiğinde aile destek grubu çalışmalarını da yürütmektedir.